Polityka prywatności

1. Ten dokument opisuje zasady zbierania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony inzynieriaciala.pl.

Podajemy te informacje realizując tym samym obowiązek nałożony na nas jako na Administratora danych osobowych w art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tzw. RODO.


2. ADMINISTRATOR DANYCH 

Administratorem danych osobowych jest Arkadiusz Tańcula wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Inżynieria Ciała Arkadiusz Tańcula, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności ul. Dębskiego 54/2, 30-499 Kraków, NIP: 6831997950, 
REGON 123139553adres e-mail: arkadiusz@tancula.pl, telefon: +48 514 577 890.

3. Źródło danych osobowych

Przetwarzamy tylko te dane osobowe, które otrzymaliśmy od Państwa:
 • przy rejestracji konta na stronie inzynieriaciala.pl
 • przy wypełnianiu formularza kontaktowego na naszej stronie po skontaktowaniu się z nami za pośrednictwem e-maila albo naszego konta na Facebook'u

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. 
Przetwarzamy Państwa dane w oparciu o przepisy RODO, z następujących powodów: 

(1)  jest to niezbędne do realizacji umowy, którą zawieramy:
 • umożliwia kontakt w sprawie prowadzenia planu treningowego i w innych sprawach związanych z raportowaniem oraz kontaktem na potrzeby zawartej umowy
 • umożliwia dokonanie rejestracji,  zlecenie płatności, dokonanie tej płatności 
 • umożliwia obsługę reklamacji oraz dochodzenia roszczeń 
(2) przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.  Nawet jeżeli wydajemy tylko paragon fiskalny (a nie fakturę), który nie zawiera Państwa danych musimy archiwizować i dokumentować nasze usługi  ze względu  na przepisy podatkowe

(3) jeżeli wyrazili Państwo zgodę, będziemy mogli przesyłać e-maile z informacjami o naszej ofercie 

5. Pliki cookies
Korzystając z naszej strony internetowej, po wyrażeniu przez Państwa zgody, automatycznie zbierane są dane dotyczące Klienta.  Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”). Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. 


6. Jakie dane trzeba podać  
Do dokonywania rejestracji oraz do zawarcia z nami umowy potrzebne jest podanie następujących danych: 
 • imię i nazwisko, e-mail, dane związane z płatnością za usługi 
 • przy dokonywaniu rejestracji jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, w celu uzyskania faktury: imię i nazwisko, nazwa działalności, adres oraz numer NIP 
Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich podania niemożliwe będzie zawarcie między nami umowy dotyczącej usługi prowadzenia, planu treningowego. Wszystkie te dane będą przez nas przetwarzane. Może się zdarzyć, że przepisy prawa wymagać będą od nas uzyskania od Państwa również innych danych osobowych – dla celów rachunkowych lub podatkowych. W takiej sytuacji udzielimy odrębnej informacji. 

7. Jakie dane są przetwarzane
Będziemy przetwarzać te dane, które wskazane są w punkcie 6, a ponadto: 
 • historię płatności i dane związane z jej wykonaniem (np. numer konta lub karty kredytowej)
 • dane związane z plikami cookie - jeżeli korzystacie Państwo z naszej strony prosimy zapoznać się z Polityką cookies

8. Państwa prawa związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych

1)  prawo dostępu do swoich danych


2) prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych (są sytuacje, w których żądanie usunięcia danych nie może być zrealizowane – wynika to z przepisów podatkowych, które nakazują przechowywanie określonych dokumentów, w tym zawierających dane osobowe, przez określony czas)


3) do żądania przenoszenia danych, do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych


4) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego


5) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – w odniesieniu do kwestii, wobec których była udzielona


W razie jakichkolwiek pytań związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem e-maila: info@inzynieriaciala.pl


9. Udostępnianie Państwa danych osobowych

Udostępniamy dane tylko w związku z prowadzeniem naszej działalności i tylko w zakresie w jakim jest to konieczne: 
 • podmiotom, które zapewniają usługi płatnicze (w tym płatności elektroniczne)
 • podmiotom, które zapewniają nam obsługę księgową (dane widoczne na fakturach i w naszych wyciągach bankowych) i prawną (tylko w razie pojawienia się problemu prawnego) 
 • podmiotom zapewniającym informatyczną obsługę naszego systemu oraz systemu przesyłek kurierskich, poczty elektronicznej i dbającym o bezpieczeństwo naszego systemu komputerowego oraz firmie hostingowej
Nie udostępniamy danych żadnym podmiotom w celach marketingowych, handlowych, statystycznych. 

10. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do wykonania umowy, a potem przez okres konieczny do realizacji  obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i przez okres, w którym możliwe byłoby dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem zawartej między nami umowy. Jeżeli anulowali Państwo rezerwację, nie przechowujemy danych osobowych.  

11. Nie przekazujemy danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do międzynarodowych organizacji. 


12. Automatyzacja przetwarzania danych 


Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane. Nie będzie to wpływać istotnie na Państwa sytuację i nie będzie wywoływać w stosunku do Państwa żadnych skutków prawnych. 

S
C
R
O
L
L

ZAPISZ SIĘ

DO NASZEGO NEWSLETTERA,
JEŚLI NIE CHCESZ BY COŚ CI UMKNĘŁO

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem i akceptuje jego treść. Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, więcej informacji w polityce prywatności.

SCHOWAJ
N
E
W
S
L
E
T
T
E
R
ZAMKNIJ
DOWIEDZ SIĘ, KTÓRY PAKIET TRENINGOWY
BĘDZIE NAJLEPSZY DLA CIEBIE?
ROZPOCZNIJ WSPÓŁPRACĘ
WSPÓŁPRACA
ROZPOCZNIJ